– Norge må anerkjenne Palestina som stat

Fredag 5. desember vil det bli holdt demonstrasjonstog kl 18:00 fra Vaterlandsparken til Stortinget for å vise solidaritet for Palestina. Dagsposten har i denne anledningen snakket med en av initiativtagerne til demonstrasjonen. Vi møter talspersonen og aktivisten Saqib Ibrahim i en meget hektisk hverdag. Han forteller beskjedent om hvor lite han har sovet på grunn av forberedelsene til demonstrasjonen. Saqib og hans venner har jobbet jevnt og trutt med å arrangere en rekke markeringer og demonstrasjoner senest denne sommeren. Dette var en konsekvens av den brutale krigføringen i Gaza hvor over 2100 palestinere mistet livet, 66 israelske soldater og 6 sivile ble drept ifølge tall fra FN.   DSC_0295 Foto: Johanna Engen Hvem står bak denne demonstrasjonen? -Min venn Imran Khan tok initiativet, og vi sluttet oss til det. Til tross for en hektisk hverdag som finansiell rådgiver i Nordea, har han i likhet med mange andre hatt et brennende engasjement rundt uretten som skjer i Midtøsten. Senere kom større aktører som AUF, Venner av Jerusalem/Al-Quds og Det Islamske Forbundet til som medarrangører. Hva ønsker dere å oppnå? – Norsk anerkjennelse av Palestina som stat. – La Dr. Mads Gilbert redde liv i Gaza. – Vi krever respekt for de hellige stedene i Jerusalem; hellig by for muslimer, kristne og jøder. –– Vi krever at Israel slutter å oppføre seg som en sionistisk rasistisk stat, uten eksklusive rettigheter for en bestemt folkegruppe. Hva er deres langsiktig formål? -Å øke forståelsen for konfliktens vesen. Det palestinske folket er undertrykket. Og staten Israel er den undertrykkende makt. – Å skape forståelse for sionismen; den ledende tenkningen i Israel, og som ligger bak okkupasjon og fordriving. – Å fremme likeverdighet og respekt mellom alle folk i regionen; muslimer, kristne og jøder. -Vi krever umiddelbar stans i eksport av all krigsmaterialer til apartheidstaten Israel, både i form av direkte og indirekte salg gjennom datterselskaper i utlandet. -Vi krever at regjeringen trekker sine investeringer gjennom oljefondet ut av de selskapene som direkte eller indirekte, er involvert i utbygging av de okkuperte områdene. -Vi krever at regjeringen setter et forbud mot import av varer fra de okkuperte områdene, med tydelig merking av israelske varer knyttet til okkupasjonen. Hvor viktig er denne demostrasjonen for Mads Gilbert? -Vi anser dette som svært viktig. Ifølge sionistisk propaganda bedriver legen Mads Gilbert uheldig opplysningsarbeid, i tillegg til sitt medisinske arbeid. Det såkalte demokratiske, men sionistiske regimet viser sitt sanne ansikt når de nå ønsker å nekte legen Mads Gilbert innreise til Gaza, for medisinske oppdrag. Vi krever at Norge og omverden reagerer på utestengelsen av Mads Gilbert. Han må slippes inn i Gaza uten noen form for barriere. Dette er en konflikt som har pågått i over 60 år. Hva tror dere er årsaken til at dagens unge er fortsatt engasjert i denne saken? -Konflikten mellom Palestina og Israel er stadig i nyhetsbildet. Og mer enn det: Konflikten angår hele Midtøsten. Engasjert ungdom blir naturlig opptatt av dette. Dette er en konflikt som skriker urettferdighet, mens det internasjonale samfunnet sover. Det palestinske folk er blitt fordrevet. Landet deres er okkupert. I stedet er Israel blitt etablert som en rasistisk og diskriminerende stat. Dette skaper sterke følelser blant ungdommen. Dere har også et engasjement for al-Aqsa moskéen, kan dere fortelle mer om det? -Al-Aqsa hører til blant de hellige steder i Jerusalem. For muslimer er den ytterst viktig fordi det er den tredje mest hellige moskéen i islam. Det er flere hellige steder i Jerusalem, for muslimer, kristne og for jøder. Men dominerende krefter i Israel; sionistiske ledere og aggressive settlere, vil ta over disse stedene. De vil at Israel skal styre over dem. Og sette til side muslimske og kristne rettigheter. De vil «judaisere» hele Jerusalem. Noen ekstreme jødiske sionister vil også rive ned Al-Aqsa moskéen, og gjenoppbygge det jødiske templet i stedet. Det vil være en grov overtramp mot den muslimske befolkningen verden over. Hvilke konsekvenser vil det ha hvis Norge anerkjenner Palestina som en stat? -Det vil være en stor oppmuntring for palestinerne. De vil bli anerkjent som folk med rett til en stat. De skal bli sett som en tydelig og klar part i konflikten, med sine legitime rettigheter. Vi skal huske at de tidlige sionistiske lederne, som var med å danne staten Israel, overhodet ikke ville anerkjenne palestinerne. «Det fantes ikke noe slikt som palestinere», sa Golde Meir, tidligere statsminister i Israel. De ville lukke øynene for uretten mot palestinerne. Den uretten må gjøres om. Har du noen siste ord til demonstrantene som skal møte opp? –Det er lys i enden av tunnelen, men vi må jobbe for å komme oss dit. Det betyr at man forstår problemets karakter, at man må motsette seg koloniseringen av Palestina og den rasismen som Israel representerer. Målet må være like rettigheter for alle. Både muslimer, kristne, jøder og andre. Og elementære menneskelige rettigheter for alle, ikke minst for palestinerne. Foto: Johanna Engen miff Lederen av MIFF ( Med Israel for fred)  Conrad Myrland smiler bredt mens han holder det palestinske flagget. Under en markering for Pakistans nasjonaldag holdt utenriksministeren Børge Brende en tale i sommer. Aktivisten Saqib Ibrahim avbrøt utenriksministrens tale for å fremme sitt budskap. Se video nedenfor: https://www.youtube.com/watch?v=IYMkEtwqzBc


 • Freedom Fighter

  From the river to the sea
  Palestine will be free!!

 • Free Palestine (From Hamas)

  PLO og den Palestinske myndigheten kan begynne med å anerkjenne Israel som jødisk stat og ta avstand fra terrorisme og Hamas. Når det er gjort kan vi snakke om å anerkjenne Palestina.

 • Mette

  Palestina er Israel, Vestbredden og Gaza, samt Jordan.
  Dette er området som egentlig skulle bli den jødiske staten Israel da det Ottomanske riket ble oppdelt i stater.
  78% av Palestina ble gitt til en saudiarabisk prins, dette er Jordan.
  Alle de andre statene er bygget på Islam, og langt flere jøder har flyktet inn til israel enn andre omvendt.
  Vestbredden er Samaria og Judea, kjerneområdet i det historiske Israel. (De såkalte bosetningene er på 2% av området.) Likevel er Israel villige til å gi det opp mot fred.
  Dette har palestineren nektet gang på gang.
  I følge de regler som gjelder for alle andre folk i verden, er ikke de såkalt palestinerne De får også enorme resurser tilført, men dette går i stor grad til det korrupte lederskapet og finansierer terror mot sivile jøder.
  Det eneste frie demokrati i området er Israel.
  Israel har rett til å forsvare seg, og har ført kun forsvarskriger.
  Inkludert i Gaza, der de for langt varsommere fram enn Nato (vi) gjør.
  Gilbert er ikke utestengt fra Gaza, han er ikke velkommen i Israel siden han er en aksjonist som sprer løgner og hat mot Israel. At han ikke får komme inn via Egypt heller sier vel sitt.
  Egypt bygger en vollgrav mot Gaza for å få slutt på tunellene der. Men det er vel ikke interessant, siden det ikke inspirerer jødehat.
  Slutt å spre hat og løgner.

  «From the river to the sea Palestine will be free!!» – Dette er oppfording til folkemord, på linje med Nazisme.

 • Mette

  (Rettet, noe tekst falt ut)
  Palestina er Israel, Vestbredden og Gaza, samt Jordan.
  Dette er området som egentlig skulle bli den jødiske staten Israel da det Ottomanske riket ble oppdelt i stater.
  78% av Palestina ble gitt til en saudiarabisk prins, dette er Jordan.
  Alle de andre statene er bygget på Islam, og langt flere jøder har flyktet inn til israel enn andre omvendt.
  Vestbredden er Samaria og Judea, kjerneområdet i det historiske Israel. (De såkalte bosetningene er på 2% av området.) Likevel er Israel villige til å gi det opp mot fred.
  Dette har palestineren nektet gang på gang.
  I følge de regler som gjelder for alle andre folk i verden, er ikke de såkalt palestinerne flyktninger, det er spesialregler for dem, og et eget organ i FN for å opprettholde deres status som brekkstang inn i Israel. De får også enorme resurser tilført, men dette går i stor grad til det korrupte lederskapet og finansierer terror mot sivile jøder.
  Det eneste frie demokrati i området er Israel.
  Israel har rett til å forsvare seg, og har ført kun forsvarskriger.
  Inkludert i Gaza, der de for langt varsommere fram enn Nato (vi) gjør.
  Gilbert er ikke utestengt fra Gaza, han er ikke velkommen i Israel siden han er en aksjonist som sprer løgner og hat mot Israel. At han ikke får komme inn via Egypt heller sier vel sitt.
  Egypt bygger en vollgrav mot Gaza for å få slutt på tunellene der. Men det er vel ikke interessant, siden det ikke inspirerer jødehat.

  Det er et under av velvilje og generøsitet at Al Aqsa moskeen står, faktisk har muslimene fått beholde kontrollen på hele tempelhøyden hele tiden siden 1967!
  Alt annet er rykter.
  Tenk deg hva som hadde skjedd om Muslimene hadde gjenerobret Mekka fra en annen religion – ville de latt dem beholde deres aller helligste sted? Nei det sier seg selv, det ville blitt utradering og blodbad.
  Slik oppfører derimot ikke Israel seg, tross all propaganda.
  Slutt å spre hat og løgner.

  «From the river to the sea Palestine will be free!!» – Dette er oppfording til folkemord, på linje med Nazisme.

 • Bjørn Erik Adolfsen

  Norge kan som en rettstat ikke annerkjenne palestina sm stat. Det strider mot folkereten og andre avtaler. De må først ha folkerettslige annerkjente grenser og oppfylle alle andre forpliktelser for å bli anerkjent som en stat etter folkerettens krav. Det er på tide at palestina-araberne tar grep om sin egen oppbyggelse av det de kaller en stat og legger tilrette for å bli en selvstendig stat.

 • Akkuratt

  Og her er problemet Freedom Fighter, From the River to the Sea sier du, mao. du ønsker israel bort fra kartet!

 • Terje

  Dette er vel det man kan kalle for ektrem propaganda. Når skaulle «Palestina» vært eid av «palestinere»?Før israel ble dannet har jo området vært under Britisk herredømme,Osmansk herredømme,»mammelukkenes» herredømme. Du kan lese hvilket oppslagsverk du vil.dette er alment,godt kjent historie. Du finner ikke noe tidsrom der «Palestina» har vært «palestinsk».

 • Eivind

  Palestina? Hva er det. Et lite folk som ingen vil ssmarbeide med. Hvorfor vil ingen samarbeide med dem? Jo fordi de er et hjernevaska og agresivt folkeslag. Gjør det rette, la Israel få tilbake det son fra historien er deres. La israel styre over » Palestinerne». Dette vil være det beste for alle. Men dette betinger jo at all forguding av terror mod Israel må opphøre. Skoler som lærer barn å hate må bort. Kjærligheten og fremgang må være målet. Israel har den største forutsetning å kunnr samle disse folkene. Men hatet mot Israel må bort. Da blir det fred. Da forsvinner murer og sperringer. Hamas eller et annet muslimsk styre kommer aldri til å få fred. Dette viser all erfaring. Uttalelser som: from the river to the sea. Dette er ikke fredskapende. Israel er fremtiden i palestina. Leg ned våpnene, slutt med terrorvirksomhet, lær barna å elske, ikke å hate. DA BLIR DET FRED.

 • Det er viktigere å anerkjenne Disneyland først…

 • Else Skilnand

  Et folk som er opprettet kun for å ta livet av Israel, hvordan kan normalt tenkende mennesker støtte det !?

 • Terje

  Til Dagsposten:
  Awaiting moderation,for what? Det er verken uhøflig eller usaklig skrevet. Personer nevnes heller ikke…

 • Det finnes ingen slik stat som heter «Palestina», derfor er det ingen grunn for at Norge annerkjenner en slik fantasiland. http://wp.me/pofyQ-fV