Lykkes den Islamske Staten med Splitt og Hersk i Europa?

foto: Philippe de Feluy

De seneste angrepene i Brussel gjenoppliver den groteske terroren som nok en gang rammer sivile rundt om i verden. Mediene kaller det islamistisk terror. Den islamske staten skryter om de seneste angrepene i Brussel på sitt nyhetsbrev al naba. Der snakker de også åpent om formålene med disse type angrep.

Det snakkes da om en oppløsning av shengen-avtalen som et av formålene til terror-angrepene. Shengen-avtalen går ut på at medlemslandene har mulighet til å fritt ferdes dem i mellom. En innskrenking i denne avtalen vil si at kontrollen rundt grensestasjonene i Europa må skjerpes og det vil bli både strengere krav om dokumentasjon og sikkerhet. Mange europeiske land vil da minne om en rekke asiatiske land der man trenger visum for å kunne ferdes selv til nabolandene.

Økonomiske konsekvenser

En økning i sikkerheten ved grensepostene betyr også en økning i utgiftene, noe som vil ramme de europeiske nasjonene økonomisk. Dette hevdes også å være et av formålene til den islamske staten. Det seneste angrepet har resultert i fransk kritikk mot belgisk sikkerhet og deres håndtering av terror-trusselen. IS har uttalt at skjerping av sikkerheten vil resultere i fatale konsekvenser for de europeiske nasjonene som er avhengige av turistvirksomhet. Ytterlige millioner av euro i inntekter vil gå tapt.

Nyhetsbrevet som ble  lansert av IS etter Paris-angrepene inneholder en blanding av fakta og fremtidsvisjoner. Minst en av disse visjonene ser ut til å stemme med den nåværende situasjonen. Det ble da nevnt at europeiske nasjoner må se seg nødt til å bruke mer penger på sikkerhet. Tidlig i år lanserte samtlige europeiske nasjoner en økning i sikkerhetsbudsjettet. Flere europeiske nasjoner har lenge ønsket å stenge sine grenser på grunn av flyktningsstrømmen og faren for økt terrortrussel. Etter både Paris og Brussel-angrepene ser dette ut til å bli en større realitet. Særlig er dette tilfellet etter Brussel-bombene siden Brussel fungerer mer eller mindre som Europas hovedstad og er stedet der både NATO og EU har sitt hovedkvarter.

Lokale autoriteter mener likevel å ikke ha nok bevis til å kunne binde hendelsen i Brussel med Paris-terroren. IS har derimot selv hevdet å være ansvarlige for å stå bak bombene i Brussel og amerikansk etterretning mener det er grunn til å tro at hevdelsen er reell. Flere forskere og terror-eksperter både i Europa og USA har hevdet at IS sin strategi skyldes at de er fullt klar over at de ikke har en mulighet til å overgå vestens militære overlegenhet. Derfor bruker de heller en metode der de prøver å svekke vestens økonomiske og politiske infrastruktur. Det ser ut til at det IS foretar seg er en god, gammel splitt og hersk strategi. Nesten som tatt ut av koloniseringens-håndbok. Om EU anser disse angrepene som en kamp mellom sivilisasjoner og av den grunn innskrenker reisemulighetene mellom medlemslandene, vil det politiske landskapet i Europa kunne bli seende ut som før andre Verdenskrig.

En splittet Europa

Det politiske landskapet kan være i stand til å svekke freden og ordningen som den tidligere Vest-tyske statsministeren Konrad Adennauer uttalte.  Dette er noe han mente var helt avgjørende for å ivareta friheten og sikkerheten rundt et forent Europa. EU har gått på en rekke harde smeller de siste ti årene. Alt fra økonomiske kriser til den nåværende flyktningstrømmen og nå en ny runde med terror-angrep. Ironisk nok er det nettopp dette IS ønsker. På en annen side ønsker også høyre-ekstreme grupperinger samme destabilisering av EU, dog med en litt annen agenda. Det er også merkverdig at høyre-grupper styrer politikken i store deler av Europa. Noe som kan virke å være fordelaktig for de destabiliserende kreftene.

Selv om IS ikke direkte sto bak angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo, har de indirekte tjent på utfallet. Som de selv har hevdet, var dette angrepet med på å eliminere gråsonene som eksisterte mellom muslimer og de ”vestlige”. Angrepet i Brussel ser ikke bare ut til å eliminere disse gråsonene ytterligere, men de er også med på å destabilisere samarbeide mellom europeiske nasjoner seg i mellom. Disse angrepene fremmer på mange måter også Russlands ønske om å sette en stopper for gjenopprettingen av et europeisk samarbeid . I disse tider virker Europa å være mer splittet enn vi noensinne kan huske.

Kilde: The Intercept