Vårt eksemplariske samfunn

Foto: Luciano Rizello.

Foto: Luciano Rizello.

Det er kun derfor vi ønsker at niqaben skal fjernes. For om vi forbyr den, forteller det egentlig mer om hvem vi er, enn den beskriver deres problem. Hadde det ikke vært for at vi kun ønsker det beste for dere og vi gjør det kun fordi vi vet dere vil få det mye bedre i vårt eksemplariske samfunn. 

Hva mer kan man ønske seg?

Niqabdebatten ser aldri ut til å ta slutt da de samme gamle argumentene ramses opp ved nye anledninger. Selvsagt handler det i bunn og grunn om det å skjule noe som burde være tilgjengelig for alle og enhver, nemlig ens ansikt. Et ansikt avslører mye av en person og kan være med på å bekreftet humøret eller hvorvidt personen vi står ovenfor er en reell trussel for samfunnet. Plagget blir ofte sammenlignet med aggressive bankranere med finlandshetter. Hvis dette er tilfellet, så snakker vi om et samfunn der folk har for vane om å bry seg mye om hverandre. Så mye at de til enhver tid er bekymret over at ingen bør føle seg ubekvemt eller på noe som helst måte utilfreds i den ellers perfekte hverdagen. Der det er vane at naboer besøker hverandre og har er nært forhold. Ja, for det er et selvfølge at naboer kjenner hverandre, det skulle bare mangle.

Et samfunn hvor man alltid tenker hva som er best for andre og ikke kun en selv, er et slikt samfunn der man heller ikke har for vane å finne døde eldre mennesker som har ligget å råtnet inne på leiligheten, da ikke engang de nærmeste har brydd seg med å ta kontakt. Et slikt samfunn finner heller ikke 10-åringer som dør av sult i et av verdens rikeste land. For dette samfunnet er et samfunn der man til enhver tid tenker det som er best for andre. Det er ikke mulig at en 13-åring kan finne å ta sitt eget liv siden han ikke føler seg tilfreds med hverdagen. Her bryr vi oss om hverandre og det er nettopp derfor sånne ting kan aldri finne sted.

Niqab i drømmeland

I praksis kan det virke som om tankegangen er en blanding av nytte og diskursetikk, der man ser hva som er best for majoriteten, men likevel inviterer til diskurs hvor man er åpne for innlegg. Selv fra de som kan betraktes som samfunnets svar på spøkelseskladden.

Kan det ligge noe i at norske barn har fått Donald Duck-tegneserier rett i inn med morsmelken og der navn som B-gjengen er mørke kriminelle menn med småskjegg?. Samtidig ser den største kjeltringen i Andeby ut som en kvinne i niqab. Det er selvsagt ikke alltid nødvendig å trekke slike konklusjoner, men det er lett å bli hjemsøkt av denne tanken. Sannheten er at i et så godt samfunn som vi lever i, der alle hjelper hverandre når det er behov og der alle holder et øye med naboen kun for et voldsomt iver etter å hjelpe, vil det å se slike forbindelser bli sett på som litt utopisk eller nesten konspiratorisk.

Hvis vi tenker utenfor den” vi” mentaliteten som alle deler blir det igjen som å skyte seg selv i foten. Så hva kan da gjøres for å hjelpe eller rettere sagt, inkludere disse stakkars kvinnene som alle er blitt hjernevasket av deres mørke til tider blonde skjeggete menn. Vi som er et samfunn av «care bears» bør ta tak i det og virkelig vise at vi eier medmenneskelighet og ikke minst nestekjærlighet. Vi bryr oss så mye om disse niqabbærende kvinnene, at vi er villige til å ofre deres frie valg for det.                                                                

Vi ønsker så inderlig mye at deres ansikt skal kunne bli de neste ansiktene i lederroller eller at deres ord skal være et eksempel for andre kvinner. Dere trengs ute i feltet! I begynnelsen kun med hijab, men gradvis vil dere forstå at den også er et hinder for deres utvikling og dere vil da oppfordre andre til å tenke like positivt. Vi ønsker tross alt å bevare det fine samfunnet vi har klart å utvikle der alle er så hjelpsomme og ingen ender opp alene i sine siste stunder på gamlehjemmet.

Det er kun derfor vi ønsker at niqaben skal fjernes. For om vi forbyr den, forteller det egentlig mer om hvem vi er. Hadde det ikke vært for at vi kun ønsker det beste for dere og vi gjør det kun fordi vi vet dere vil få det mye bedre i vårt eksemplariske samfunn. Det har ikke noe med oss å gjøre (i det hele tatt). For om det var snakk om identifisering ut ifra en sikkerhetsrutine så vet vi at det faktisk er noe som er tillatt for dere å gjøre. Professoren Martha Nussbaum har faktisk hevdet at ansiktsidentifisering er noe som uansett kommer til å forsvinne med tiden.

Det nye og mer teknologiske formen for identifisering blir fingerskanning, som uansett er mer presist i forhold til om denne niqabbærende kvinnen faktisk er den hun hevder å være. Realiteten er at det å vise ansiktet sitt er fortsatt er vanlig folkeskikk slik at vi når som helst kan finne på å slå av en prat med dere. Dere må da skjønne at vi har et behov for å kunne kommunisere med dere på en ordentlig måte.

Niqabforbud for høyere utdanning

Når det kommer til deres utdanningsmuligheter, hvordan skal professorene kunne vite hvem de underviser? Vanligvis klarer de å huske de 100 forskjellige ansiktene som er på samtlige forelesninger. Disse professorene er jo kjent for å ha klisterhjerne, så dette vil bare hemme dem. De har heller ikke behov for å høre for mange elevers stemmer i løpet av en forelesning. Alt de trenger å gjøre, er å memorere ansikter, så er jobben gjort. Verre er det ikke, det må da dere niqabbærende kvinner også klare å forstå. Hvordan skal dere klare å ta en utdanning med så mye klær hengende på dere hele tiden?

Det vil jo hemme deres konsentrasjon. Det er jo tross alt bare tynne folk som tar høyere utdanning, da overvektige folk har for mye å bære på. Det gir jo mening! Vi bryr oss ikke om det går imot deres frie valg, for hvem er egentlig fri her i verden. Frihet er det vi ønsker for dere, og ja vi har en tendens til å forbinde frihet med klær. Det var bare før at de med minst klær var de som ble betraktet som de minst frie i samfunnet. I dagens samfunn er det motsatt og jo mindre klær dere har på dere, mer frie vil dere være.

Eller hva?

Se også: 

Debatt mellom egyptiske Mona al-Tahawy og amerikanske Hiba Ahmed. Interessante refleksjoner rundt niqab.