Ord som korrumperer

Hege Storhaug. Foto: Skjermdupp

Hege Storhaug. Foto: Skjermdump

I en kronikk publisert i Dagbladet 28.01 gjør Hege Storhaug et halvhjertet forsøk på å analysere jødehatet i Europa. Nok en gang snakkes det om “elefanten i rommet”. Islam og muslimer. Sånne som meg er altså årsaken til at jødehatet i Europa vokser.

Klagemålet til Storhaug er altså at Guri Hjeltnes, leder av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, i en minnesmarkering for 70-års dagen for Holocaust ikke nevnte muslimer som årsak bak voksende jødehat i Europa. Dette er ikke første gang Hjeltnes får kritikk fra polariserte stemmer i samfunnet. Da nyhetene om det tragiske drapet på den norsk-pakistanske jenta Rahila Iqbal gikk i mediene i 2005 trigget det lignende uttalelse fra Hans Rustad som reagerte på at Hjeltnes uttalte at æresdrap finnes også blant mennesker med annen religiøs tilknytning. Slike uttalelser føyer seg inn i et mønster der islamofobien tar overhånd og flere onder i samfunnet blir bortforklart med at islam og muslimer har skyld. Klassiske stråmannsargumenter er en varig gjenganger for denne gruppen.

Ikke teologisk begrunnet

Storhaug kan fortelle at 9,3 % av de islamske skriftene er viet til jødehat. Dette skal visstnok være en høyere prosent enn Hitlers Mein Kampf. Hvordan Storhaug har regnet seg frem til dette er for meg et mysterium. Ingen steder i Koranen er det skrevet at muslimer skal drepe eller skade hverken jøder eller andre. Det er ikke dette som er essensen i hverken islam eller en hvilken som helst annen religion.

Det står visstnok skrevet i endetidsprofetiene at det vil utspille seg konflikter mellom jøder og muslimer. I følge både jødisk, kristen og muslimsk tradisjon skal krig og uro prege tiden før dommedagen inntreffer. Dette kan sammenlignes med kristen tro om at Jesus vil samle alle jødene i Midtøsten for deretter å ta livet av dem. Det betyr ikke at kristne er oppfordret til å drepe jøder. Det samme kan sies om muslimer. Ofte er det gudestyrte endetidsprofetier som av islamofober blir tolket som om muslimene oppfordres til å handle i samtid.

Storhaug refererer til en NRK-dokumentar fra 2010 som påpeker at muslimske elever mobber jødiske medelever. All mobbing er selvsagt forkastelig og må slåes hardt ned på. Tilnærmingen til Storhaug er noe muslimer begynner å bli godt vant til. Ofte når en muslim gjør noe dumt nærmest fraskrives muligheten for at vedkommende kan ha handlet i personlig kapasitet. Da er det igjen islam som har skylden. Jeg har heldigvis aldri hørt en norsk muslim anklage kristendommen for å ha produsert Breivik til tross for at terroristen uttrykte en klar korsfarermentalitet gjennom hele sitt manifest.

Historisk perspektiv

Da den muslimske kalifen Omar ibn al-Khattab gikk inn i Jerusalem i år 637 levde ingen jøder i byen. Alle hadde blitt sendt i eksil av det foregående bysantinske riket. Muslimene tillot dem å vende tilbake. Kalifen sørget selv for at 70 tilbakevendte familier fikk bosatt seg i byen. Da en gruppe jøder begynte å forlange retten til å be i Al-Aqsa moskeen ble de gitt et hjørne i moskeens gårdsplass der de fikk lov til å bygge en synagoge. Denne ble ødelagt av korsfarerne i år 1099 og senere aldri gjenoppbygd.

Under den spanske inkvisisjonen i 1499, da styrkene til den kristne kongen jagde ut jøder fra Spania, sendte det ottomanske riket lasteskip for å frakte jødene i sikkerhet. Disse ble bosatt i Jerusalem, Tiberias, Hebron og Safed. Sistnevnte by ble kjent som et kunnskapssenter for jødisk teologi og aspirerende rabbinere strømmet til,

Det var da denne gruppen jøder ankom Jerusalem at klagemuren ble begynt brukt som bedeplass. Kalifen Sultan Suleiman sørget for at muren ble vasket med rosevann før den offisielle innvielsen. Dette er alle eksempler fra det muslimske kalifatet.

Stopp forskjellsbehandlingen

På 1990-tallet publiserte den britiske tenketanken Runnymede Trust rapporten Islamophobia – challenge to us all. Blant karakteristikkene på islamofobi som ble utredet var det å betrakte islam som sådan som barbarisk, voldelig, truende og det å se på anti-muslimske synspunkter som naturlig og normalt.

Forsker Cora Alexa Døving definerer islamofobi som en systematisert og ideologisk form for fordomsproduksjon som underbygger redsler for, hat mot og diskriminering av muslimer, eller de som oppfattes som muslimer. Som ideologi er islamofobi formede meningssystemer og derfor ikke noen fobi i ordets tradisjonelle betydning: islamofobi produserer «kunnskap» om islam hvis hensikt er å spre fobi/frykt.

Basert på overnevnte definisjoner vil det være rett å påpeke at måten Storhaug analyserer islam og muslimer på føyer seg inn i et islamofobisk tenkemønster når hun sprer ubegrunnet hat og frykt som er totalt uten forankring i hverken tradisjonell muslimsk teologi eller i den generelle muslimske trosutøvelsen. Å sette fokus på jødehat er utvilsomt viktig, også når det er muslimske elever som står bak. Akkurat som alle andre har også muslimer kapasitet til å utføre onder. Men når man med feil grunnlag starter med å anklage islam som inspirasjonskilde bak det gale de gjør er man selv med på å spre det samme hatet som man hevder å tale i mot.

Der Storhaug nevner at det ikke er tilfeldig at Al-Qaeda-terroristen Ahmed Coulibaly valgte seg en kosher-forretning som terrormål i Paris ignorerer hun muslimen Lassana Bathily som reddet flere liv inne i same butikk. Blant de som mistet livet var Yoav Hattab, sønnen til sjefsrabbineren i Tunisia. I et intervju med fransk TV sa rabbiner Batou Hattab at jøder i Tunisia, et muslimsk land, har det bedre enn jøder i Frankrike. Jeg lurer på hvilket refleksjoner Storhaug gjør seg om det, om noen i det hele tatt.

Jeg har bevisst trukket frem gode eksempler. Det betyr ikke at det ikke finnes negative tilfeller der sameksistens ikke har fungert. Men der man er selektiv med å fremheve de negative sidene for å begrunne de med islam og muslimer må man også være rettferdig og reflektere ved hvorvidt de positive aspektene også kan ha en forankring i tro og tradisjon. Her skapes de sunne ideene, ved å være åpen og ikke utelate fakta kun fordi man har en overordnet agenda der islam og muslimer er et onde uansett hva.


 • dagsposten

  tester

 • Fred Husby

  Man vet ikke helt hva man skal tro? Han skriver: «Ingen steder i Koranen er det skrevet at muslimer skal drepe eller skade hverken jøder eller andre.»
  Det er løgn!
  Her er et par eksempler på det motsatte av hva han sier. Det finnes mange flere:

  Quran (2:191-193) – «And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah [disbelief or unrest] is worse than killing…
  but if they desist, then lo! Allah is forgiving and merciful. And fight them until there is no more Fitnah [disbelief and worshipping of others along with Allah] and worship is for Allah alone. But if they cease, let there be no transgression except against Az-Zalimun (the polytheists, and wrong-doers, etc.)»

  Quran (5:33) – «The punishment of those who wage war against Allah and His messenger and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement»

  • Tror du bør ta deg tid til å lese i Bibelens gamle testamente.. Du vil bli overrasket, du vil finne mye av de samme tekstene der, som i Koranen.

   • proton007

    Å trekke frem Bibelen i en diskusjon om islam er vel en digresjon? Men siden du er inne på temaet, så er det jo velkjent at Koranen delvis er basert på deler av det gamle testamentet. Men med en del saftige omskrivninger. Jeg anbefaler boken «Muhammed slik samtiden så ham» av Halvor Tjønn, som en lærebok i hva islam faktisk er.

    • Å trekke frem Bibelen i en diskusjon om Islam er absolutt riktig. For Koranen og Bibelen har stort sett samme røtter og tekster.

   • Fred Husby

    Dette handler om koranen, og det du trekker frem er uansett ikke relevant. Det gamle testamente brukes ikke, har ikke vært i bruk på evigheter. Bibelen har blitt forandret utallige ganger. Koranen derimot kan ikke forandres. Det har kun historisk interesse, og er ikke relevant for hva islam forfekter i dag

    • Sorry, du tar feil. Kristne bruker det gamle testamente flittig. Jødene har bare det gamle tedtamente

     • Fred Husby

      Jeg har vokst opp i en «ekstrem» kristen sekt. Vi har aldri brukt GT. Jeg kjenner heller ingen andre kristne som bruker det.
      Jødene bruker Talmud. Jeg tror du må lese deg opp litt, eller vise til relevante sannferdige linker!

     • Mange kristne som lever etter det gamle testamente. Som mormonere, amish, jehovas vitner osv

  • Karolina Al-Shara

   Ja men det gjelder folk som jager og dreper Muslimer, du tok dette ut av kontekst. Det står tydelig i Koranen at hvis de ikke plager deg så skal du la dem være i fred, gi dem hjem og mat hvis de trenger og forteller dem om Gud. Og det står at Allah ikke liker dem som angriper først. Men hvis de kommer og vil skade deg, drepe deg – da får du lov til å drepe dem, det er selvforsvar. Det samme står i Bibelen og Torah. Bibelen kan heller ike forandres men folk tar ikke så mye hensyn til det gamle testamentet lenger pga Kristne tror at Jesus (peace be upon him) døde på Korset for at alle menneskers synder blir tilgitt, så de slapper av 😉

   • Fred Husby

    De fleste av ofrene til islamistene har ikke vært bevæpnet en gang, så det der argumentet holder ikke. Når IS dreper og refererer til koranen, må det vel kunne kalles islam, ikke sant?
    Den Bibelen som brukes i dag kalles det nye testamentet. Bibelen har vært revidert utallige ganger

    • Karolina Al-Shara

     Så når IS dreper flere hundre tusen Muslimer i Midtøsten skal du kalle det for Islam da? Hvis begge skal være Muslimer så hvem er Muslimen for deg, en fra IS eller en som blir drept av IS? Det er ikke bare Kristne som IS dreper de dreper storstett andre Muslimer. Og hvem som reviderte Bibelen da? Hvem ga seg selv lov til å forandre regler som Gud bestemte, hvem ga dem lov til å nekte det Profeter fortalte? De ødela Kristendommen. Hvis man er Kristen da så tror man på Himmel og Helvete, så det er vel noen som skal havne i helvete. skal Hitler eller Saddam gå til Himmel fordi Jesus døde på Korset? Det er stor belønning å kunne leve i Paradiset hele evigheten. Man må slite og gjøre ting som ikke alltid føles godt. Hvis du vil ha friske tenner kan du ikke spise masse godteri og si det må være sunt fordi det smaker godt.

  • Fath Zidane

   Så fint at du tar ut et lite vers fra et kapittel ut av konteksten! Uansett hvor mye hat og løgn dere prøver å skape om islam. Så er islam verdens mest voksende religion. Sannheten er sterkere enn løgn.

  • Navid Sadat

   jeg er helt enig i det som står i versene og benekter dem ikke, men konteksten er som så at Muslimer ikke veldig ulikt fra idag ble torturert, drept og drevet ut av Makkah. MAkkah er jo det hellig området for Muslimer. Så etter å ha gjennomgått mange år med forfølgelse, tortur og drap av tusenvis av uskyldige Muslimer og de som støttet dem, ble dette verset åpenbart for å gi Muslimer et grønt lys for selvforsvar.

   Profeten (fred være med han) var ekstremt imot å krige og valgte alle andre alternativer, og sparte vold til sist der det lenger ikke var en annen vei ut. SÅ da handlet det om enten død eller liv. Jeg lurer på hva du hadde gjort om folk hadde kommet til ditt hjem kastet deg ut, torturert deg og din familie, samt forsøkt å drepe deg og alle dine? Du hadde selvklart forsøkt å redde din familie.

   Så før du drar å versshopper og plukker ting ut av kontekst så er det viktig å bli litt opplyst. Konteksten er i verset du poster. And kill them whereever you find them and turn them out from where they have turned you out! og krig kun dersom de forsøker å drepe dere, men dersom de slutter og ikke påfører dere noe skade så har ikke dere rett til å gå over grensen.!
   But if they cease, let there be no transgression except against Az-Zalimun (the polytheists, and wrong-doers, etc.)

   Du er så opptatt av ordet drap at du verken ønsker eller klarer å forstå meningen med verset!

 • Godt skrevet! Hege Storhaug begynner å bli ganske avkledd etter hvert. Kort sagt, så mister Hege Storhaug troverdighet og integritet, og står snart avkledd og naken tilbake med hatefulle meninger. Snart begynner hun vel å marsjere sammen med Pegida..

 • Karolina Al-Shara