– Droneangrep bidrar til radikalisering

drone victim

Forestill deg at det blir fortalt at det bor «potensielle terrorister» i din landsby. Forestill deg at det utføres jevnlig droneangrep. Forestill deg at du mister nære familiemedlemmer, venner som du har kjent siden barndommen. Den som utfører angrepet har ingen ansikt. Og den som er målet, har ingen identitet. Du befinner deg i en prekær og håpløs situasjon. Det finnes ingen ører som kan høre, det finnes ingen øyne som kan bevitne, det finnes ingen tunge som kan tale deres sak.

Livet til sivilofrene og pårørende blir feiet under teppet. Verken myndighetene i USA eller Pakistan ønsker å påta seg ansvaret for «utilsiktede drap». Dette er en alminnelig hverdag for folket i stammeområdene. Faktumet er at skjebnen til ofrene ligger i hendene til personer som sitter med en joystick, mange tusen mil unna. De skiller militante og sivile basert på instrukser fra overordnede. Man stiller ikke spørsmålstegn ved avgjørelser. De trykker på en knapp, og målet blir truffet, litt lik som i et kaldblodig skytespill. Ingen etiske hensyn tas i betraktning.

Dette er en kort beskrivelse av hvordan droneangrep utføres på generell basis. Med med den nye prisbelønte dokumentaren «Drone», så får publikum et unikt bilde av hva som skjer på bakkenivå, og ikke bare det, man får ett innblikk om personen som styrer disse dronene. Filmen «Drone» stiller et alvorlig spørsmålstegn ved legaliteten og de etiske hensynene knyttet til fremtidens krigføring, og hvordan krigen mot terror bekjempes. I denne dokumentaren møter vi den tidligere piloten Brandon Bryant som har likvidert over 1600 mennesker, men som nå aktiv kjemper for at denne krigføringen skal ende. Filmen skildrer både ofrene og gjerningsmannen, noe som aldri har blitt gjort tidligere.

Dagsposten har i denne anledning fått ett eksklusivt intervju med regissøren av filmen Drone. Tonje Hessen Schei (43).

tonjePrivat foto.

Kan du fortelle litt om dine tidligere prosjekter for folk som ikke kjenner deg fra før?
Min første kommersielle film het «Independent Intervention». Den tar for seg den amerikanske mediedekningen av invasjonen av Irak i 2003. Den sammenlignet et bilde av hva kommersiell massemedia viste seerne,  og hvordan uavhengig media viste virkeligheten fra bakken i Irak. Min neste film var «Play Again», hvor jeg følger ungdom som vokser opp bak en skjerm og tilbringer mer tid i den virtuelle verden, enn i det virkelige. Og «Drone» er den siste filmen min.

Hva var motivasjonen for å lage en slik film? Hva er grunnen for å velge akkurat dette omdiskuterte temaet?
Jeg fikk ideen mens jeg lagde «Play Again «(2010), og da hadde jeg iherdig studert effekten av gaming på hjernen. Jeg kom over en historie over en person som hadde droppet ut av skolen, og vervet seg inn i militæret for å kunne bli dronepilot. Han ble vervet ganske fort på grunn av det han hadde lært innen gaming. Deretter begynte jeg å se nærmere på forholdet mellom spillindustrien og militæret. Jeg fant raskt ut at militæret bruker samme type utstyr som i spillverden. De bruker samme type Interface, joystick osv. Det er også investert penger fra militæret inn i spillindustrien. Det var begynnelsen for filmen «Drone». Vi fikk støtte fra Fritt ord i 2011 og da startet løpet.

Hva betyr denne dokumentaren for deg personlig? Denne dokumentaren betyr utrolig mye. Det er en veldig viktig film. Og jeg er stolt av det vi har fått til. Det startet med en idé, og vi startet med to personer, Jonathan Borge Lie og meg selv, så kom Flimmer Film med som produsent, og plutselig var vi et stort internasjonalt team. Og vi har jobbet godt sammen. Jeg har vært helt besatt av denne tematikken. Droner har forandret krigføring og dermed forandret vår fremtid uten at det har vært særlig debatt om dette. Spesielt så er fokuset på CIAs dronekrig hvor tusenvis av mennesker blir henrettet utenfor erklærte krigssoner, uten ansvar og uten åpenhet. Et kjempefarlig eksempel for resten av verden. Det blir så feil at Obama-administrasjonen selger dronen som det «perfekte våpenet» i krigen mot terror. Og de sa veldig lenge at ingen sivile har blitt drept. Og det var når det sto så mange mørke tall av drepte i Pakistan. Og nå vet vi at av de som har blitt drept, så er det kun 2 % som har blitt ansett som «høy profilerte militante»  Dermed er det kjempeviktig at verden for vite hva som skjer. Og alle innser jo at terrorisme er et problem. Men spørsmålet er; hvordan bekjemper vi terrorismen?

Og dette er tall fra? The Bureau of Investigative Journalism det er en organisasjon som består av helt uavhengige journalister som jobber med å avdekke tall på antall drepte i droneangrep.

Så du mener at denne type krigføringen bidrar til radikalisering? Ja, det gjør jeg. Det er akkurat som  den tidligere stabssjefen til Colin Powell, oberstløytnant Lawrence Wilkerson sier i dokumentaren. Hvordan kan vi vinne denne krigen? For hver gang vi dreper fire, så skaper vi ti. Dette er noe som er svært viktig som vi absolutt bør tas på alvor. Viktige aspektet ved dette er at dokumentaren skildrer hvordan det er å leve med disse dronene. Hvordan det berører lokalbefolkningen. Hvordan barna hører susingen på natta.Men fra det amerikanske departementet så har de solgt et narrativ om at dette er mye bedre enn og teppebombe et helt land. Men her kan man jo velge ut en enkelt person. Men droner er jo basert på informasjon fra bakken. Og informasjonen er ofte feil. Så viser det seg at alt for ofte så vet de ikke hvem de dreper. Og de fleste som de dreper er sivile.

Nå som du er inne på sivile drap. Hvordan mener du at mediedekningen har vært i forhold til objektivitet? Det kommer ofte fra ulike mediekanaler at når et droneangrep inntreffer så rapporteres det at «mistenkte militante er drept». Mener du at mediedekningen har fulgt ukritisk narrativ til Obama administrasjonen? Jeg synes det er helt bekymringsfullt hvordan vestlig media har dekket dette her. Jeg er også overrasket over hvor stille det har vært i norsk media om denne tematikken. Hvordan de gulper opp det som Associated press har kjørt ut. Og det er akkurat som Shahzad Akhbar (droneofferadvokaten) sier at i vesten så er man uskyldig, inntil man er bevist skyldig. Men i Waziristan så er det motsatte. Skyldig inntil det motsatte er bevist. Men da er jo mennesket allerede drept. Og da er det sent å stille spørsmål.

Hva er definisjonen på en sivil ifølge CIA?
CIA har redefinert ordet sivil. Alle personer som er i et viss område, som kanskje eller muligens er rundt en «militant», blir også stridende part, også kalt «combatants»( stridende). Også har de kommet opp med en definisjon som heter «civilian combatant» (sivilt-stridende), de har da omgjort en rekke definisjoner. Det er oppsiktsvekkende hvordan de bøyer regler og regler for å legitimere for hva de gjør. FN har sagt at nå er denne definisjonen for vag. Da er det viktig at dronen følger loven. Og ikke at loven følger dronen. Slik som situasjonen er i dag.

Hvordan tror du at denne dokumentaren kan hjelpe droneofrene?
For at folk skal gjøre noen ting, så må de vite hva som skjer. Det er overraskende få som vet egentlig hva en drone er for noe. Det er veldig mange som ikke vet hvor Waziristan ligger. De vet i hvert fall ikke hva som skjer der nede. Og det har vært veldig sterkt å jobbe så nært med Shahzad Akbar og Clive Stafford Smith( Guantanamo advokaten) i Reprieve. Man kan se hva de har oppnådd. Slik skapes håp og optimisme. Det er faktisk mulig  å gå den rettslige veien for å stoppe dette her, slik som beslutningen i Peshawar high court. Og det finnes ulike måter å endre folkeopinionen . Slik at folk som ser denne filmen her kan se nytte av arbeidet.

Hvilken type utfordringer har det vært for å lage denne filmen? Altså, vi har fått ganske kraftige tilbakemeldinger fra en avdeling  i det amerikanske forsvaret om og ikke lage denne filmen, men vi har ikke hørt noe fra CIA. I Pakistan så har ikke filmen blitt vist. Så det er enda uklart. Men interessen er stor.

Kan du fortelle litt om Kongsbergsgruppens rolle i den globale droneproduksjon? Kongsberggruppen er med i Natos overvåkningsprogrammet for droner. Og da gjelder det Global Hawk-droner. Chemring Nobel på Hurum lager drivstoffet til Hellfire-dronene. Også har du oljefondet som er investert i droneproduksjon som CIA bruker. Også har du nær samarbeid med etterretningen mellom USA og Norge, og andre europeiske land. Så det er noe som vi er nødt til å ta tak i her. Men for meg er det største problemet stillheten fra norske regjeringen at de krever at USA viser større åpenhet ved deres krigføring.

Hadde du ønsket et sterkere engasjement fra det norskpakistanske miljøet i Norge, spesielt nå som vi vet at over 3000 pakistanske liv har gått tapt. Synes du at de har vært alt for stille? Jeg kjenner ikke til det norsk-pakistanske miljøet så godt for uttale meg . Men jeg ønsker jo at de kommer og ser filmen og engasjerer seg, og deltar i debatten fremover.

 


  • Zamran Ahmad Butt

    Flott artikkel og intervju. Veldig viktig å sette fokus på dette. Stå på med arbeidet!